• Prípravky na zväčšenie priečnej hmotnosti sa delia na vodné a olejové. Medzi prostriedky zlepšujúce lepivosť na báze vody patria emulzie zvyšujúce lepivosť na báze vody, prostriedky zvyšujúce lepivosť na báze vody a prášky zvyšujúce lepivosť na báze vody; Medzi výrobky na báze oleja patria lepivé živice a modifikované živice.

    2020-08-24

  • S potešením oznamujeme, že sa zúčastníme na 21. čínskej medzinárodnej výstave pre nátery a stavebné materiály materials¼ˆCHINACOAT 2016¼¼¼, ktorá sa koná v Kantone od 30. novembra 2016 do 2. decembra 2016. Na výstave vystavíme naše hlavné línie výrobkov: titaničitanové spojovacie činidlo, silánové spojovacie činidlo, práškové spojovacie činidlo (séria 302), promótor adhézie, disperzná pomôcka atď. Vitajte zákazníci noví aj starí na konzultácie a rokovania.

    2020-07-27

 1